Bez kategoriiBIK ogólnieCzyszczenie BIK

Kiedy czyszczenie BIK jest możliwe, a kiedy niewykonalne?

Kiedy czyszczenie BIK jest możliwe, a kiedy niewykonalne?

Czyszczenie BIK i internetowe opinie

W internecie znaleźć można wiele artykułów, których autorzy – bazując na jednym przepisie prawa – stanowczo twierdzą, że czyszczenie BIK nie jest możliwe, gdy doszło do określonej sytuacji. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy osoba mająca zobowiązanie finansowe nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jej zgody.

Oznacza to – przynajmniej w teorii, gdyż praktyka jest dużo bardziej skomplikowana – że zaistnienie takiej sytuacji sprawia, iż choćby taki kredytobiorca poruszał niebo i ziemię, to złego wpisu z rejestru BIK nie usunie.

Autorzy wielu wspomnianych publikacji przeźlizgnęli się po powierzchni zagadnienia i a priori ogłosili: nie można wyczyścić BIK w sytuacji, gdy kredytobiorca spóźnił się ze spłata powyżej 60 dni. A wszyscy, którzy obiecują usunięcie takiego wpisu blefują. Bo wpisu usunąć się nie da…..

Nie można pisać o czyszczeniu BIK bazując na suchej teorii

Na przykład p. Michał Kisiel – analityk Bankier.pl napisał takie zdanie:

„Jest jednak jedna sytuacja, w której BIK może przechowywać nasze dane bez naszej zgody – gdy spóźniliśmy się ze spłatą raty powyżej 60 dni, a kredytodawca poinformował nas o zaległości i zamiarze umieszczenia zapisu w BIK. Taka „plama” zostaje w bazie przez 5 lat i nie może zostać usunięta”

Dlatego autor pozwala sobie na konkluzję:  (…) rzekomi specjaliści nie są w stanie zmazać kredytowych grzechów, jeśli dłużnik nie spłacał swoich zobowiązań rzetelnie.

Dlaczego p. Kisiel i wielu jemu podobnych sceptyków pisząc tego typu ogólniki wprowadzają czytelników w błąd?

Przyczyna leży w zbyt ogólnym podejściu do cytowanego przepisu prawa. Języczkiem u wagi jest w tym przepisie fragment mówiący o poinformowaniu kredytobiorcy o zamiarze przetwarzania jego danych bez jego zgody. Przepis nie precyzuje w jaki sposób kredytobiorca miałby zostać poinformowany o takim zamiarze. I w wyniku sporu powstałego w trakcie czynności zmierzających do usunięcia negatywnego wpisu w BIK to strona będąca zobligowaną do poinformowania dłużnika musi wykazać skuteczność wykonania leżącego po jej stronie zobowiązania.

A wiele banków, SKOK-ów i parabanków ma z tym olbrzymi problem. W efekcie – choć pozornie spełniły wymogi narzucone ustawą – w rzeczywistości nie są w stanie tego udowodnić. I w efekcie zmuszone są usunąć wpis. Czyli okazuje się, że czyszcznie BIK jest możliwe, choć teoretycznie nie powinno się udać.

Czyszczenie BIK jest możliwe nawet w przypadku dużych opóźnień

I nie ma przy tym znaczenia, czy spóźnienie kredytobiorcy wynosiło 61 dni czy dni 610. Liczy się tylko i wyłącznie to, czy insytucja kredytowa nabyła praw do odmowy usunięcia wpisu i jest to w stanie udowodnić. Napiszę więcej, paradoksalnie im większe spóźnienie miał dłużnik i im starsze jest jego byłe zobowiązanie, tym większe szanse, że w dokumentach kredytodawcy zapanował nieporządek. I nie będzie mógł udowodnić, iż spełnił warunki wynikające z przepisów Prawa Bankowego.

Dlatego nie można uogólniać, iż spóźnienie powyżej 60 dni i poinformowanie dłużnika zamyka drogę do skutecznego czyszczenia BIK. Bo nie jest to prawdą, a diabeł tkwi w szczegółach.Rolą prawdziwych, a nie rzekomych specjalistów, jest te szczegóły sprawdzić i odnaleźć niedociągnięcia lub braki w wykonaniu obowiązków strony pożyczającej pieniądze, aby dzięki temu umożliwić dłużnikowi osiągnięcie upragnionego celu – usunięcia wpisu z Biura Informacji Kredytowej.

3/5 - (2 votes)

One thought on “Kiedy czyszczenie BIK jest możliwe, a kiedy niewykonalne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *