Bez kategorii

Szybkie czyszczenie BIK ?

Częste pytanie osób zainteresowanych usunięciem złych wpisów z rejestru brzmi:  czy możliwe jest szybkie czyszczenie BIK w jeden dzień? Warto byłoby zastanowić się nad tym. Ta zagadka rozpala bowiem głowy wielu kredytobiorców. Zatem sprawdźmy komu i w jakich sytuacjach

szybkie czyszczenie BIK

jest potrzebne. Dla zasady przyjmuje się, że każdy bank raz w miesiącu wysyła wsad (informacje zbiorcze z całego miesiąca) do Biura Informacji Kredytowej i jest to jego ustawowy obowiązek. Łatwo zatem policzyć, ze klient banku, który spóźnił się o jeden tylko dzień i jego dyspozycja usunięcia wpisu nie poszła razem z wsadem zbiorczym musi czekać okrągły miesiąc na kolejny wsad, który tym razem obejmie w aktualizacji wycofanie tegoż klienta zgody i w efekcie usunięcie z BIK żądanego wpisu.

Są sytuacje, co nie ulega wątpliwości, że takie traktowanie klienta nie jest traktowaniem równym. Bo cóż klienta interesuje, że BIK i bank mają jeden ustalony dzień na wymianę i aktualizację danych? On – klient, lub często były klient, chce mieć prawo do usunięcia wpisu na swoje żądanie. Natychmiast, a nie po miesiącu. I powoli żądania klientów zaczęły zmieniać politykę banków i ich podejście do tematu błyskawicznego usuwania wpisów z BIK.

UOKiK, banki i BIK

Zmiana polityki banków pozwalająca na szybkie czyszczenie BIK to rzecz jasna nie ich dobra wola i prokliencka postawa. To efekt nakazów i zakazów oraz milionowych kar nałożonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów na banki w związku z praktyką opóźniania aktualizacji danych swoich klientów w BIK.

Klienci ci zmuszani byli bowiem do oczekiwania na aktualizację w BIK nieraz wspomniany miesiąc, co blokowało im drogę do zaciągania kredytów. W tym również hipotecznych i firmowych, a więc takich, gdzie jeden dzień zwłoki może mieć znaczenie kolosalne – stratę korzystnej okazji nabycia okazyjnie nieruchomości czy podpisania kontraktu.

Aż nadto widoczne było, że w relacji bank – konsument ten drugi skazany był na łaskę banku. Patologia taka została zauważona przez UOKiK, który to rozpoczął proces resocjalizacji banków, aby niejako mocą nadanych uprawnień wymusić na nich szybkie czyszczenie BIK na żądanie klientów.

Na pierwszy ogień poszedł BRE Bank. Oto fragment decyzji UOKiK, argumentujący nałożenie na bank kary  wysokości 1.5 mln PLN:

…uznaje sie za naruszajaca zbiorowe interesy konsumentów
praktyke, stosowana przez przedsiebiorce BRE Bank S.A. z siedziba w Warszawie,
polegajaca na zaniechaniu niezwłocznego przekazywania do Biura Informacji Kredytowej
S.A. informacji o wygasnieciu zobowiazania kredytobiorców, bedacych konsumentami,
w okresie pomiedzy datami przesyłania do Biura Informacji Kredytowej S.A.
poszczególnych Wsadów Informacyjnych w danym miesiacu, co, jako sprzeczne
z dobrymi obyczajami, zostało uznane za czyn nieuczciwej konkurencji…

Decyzja UOKiK spowodowała diametralną zmianę w polityce banków, które pod presją nałożenia kolejnych kar stopniowo rozpoczęły umożliwiać szybkie czyszczenie BIK.

Szybkie czyszczenie BIK w praktyce

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w piśmie do banku, zawierającym żądanie usunięcia wpisu z  BIK, powołać się na decyzję UOKiK w sprawach związanych z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Zaszkodzić nie zaszkodzi, a może pomóc w przyśpieszeniu procesu usuwania wpisu z BIK. Pracownik odpowiedzialny za realizację żądania klienta widząc, iż ten jest świadomy swoich praw i wskazuje w swoim piśmie sygnaturę odpowiednich decyzji ma świadomość, że zignorowanie jego (czyli klienta) żądań stanowiłoby sprzeczność z wytycznymi UOKiK w tym zakresie. Byłoby podstawą, po złożeniu przez klienta skargi, do ukarania banku. Dlatego też świadomy klient może więcej – radzimy zatem pamiętać, ze szybkie czyszczenie BIK jest jak najbardziej możliwe. A to, że sprawia ono bankom kłopoty, gdyż od strony technicznej nie są przygotowane do błyskawicznego usuwania wpisów z Biura Informacji Kredytowej? To już akurat ich zmartwienie, a nie klienta. Ten bowiem wie, że ma prawo wymagać, aby zlecenie usunięcia jego danych z BIK było wykonane jak najszybciej. Szybkie czyszczenie BIK jest – co warte zapamiętania – przywilejem  każdego konsumenta, który może wymagać od banków natychmiastowych działań w swojej sprawie.

Świadomy kredytobiorca wie, że to on jest na prawie. Choćby nie wiadomo jak pracownicy banków starali się wmówić mu, że jest odwrotnie. Świadomy kredytobiorca wie, że może wymagać błyskawicznego czyszczenia BIK i nie on w razie odmowy ze strony banku będzie udowadniał bankowi po czyjej stronie leży prawo. W jego imieniu zrobi to UOKiK i sądząc po konsekwencji działania będzie to dla banku kosztowne przypomnienie.

One thought on “Szybkie czyszczenie BIK ?

  1. Bardzo dobrze, że powstają takie artykuły. Najgorsze, co można zrobić to nie zdobywać wiedzy na temat swoich praw i obowiązku banków. Ogólnie patrząc na stan wiedzy przeciętnej osoby w sprawie kredytów, długów to nie wygląda to najlepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *