Bez kategorii

KRD a BIK – podobieństwa i różnice

BIK-a-KRDBIK a KRD – w czym są podobne, a w czym się różnią?

BIK a KRD – to są najbardziej znane i najszybciej zapamiętywane skróty przez każdego, kto miał do czynienia z pożyczkami pozabankowymi i kredytami. Wraz z upływem czasu określenia te stają się naturalne i często stosowane, ale zazwyczaj w dalszym ciągu są między sobą mylone i niewłaściwie rozumiane. Zarówno BIK jak i KRD jest utożsamiany przez ludzi z czarną listą dłużników, mimo iż jest to ogromne uproszczenie i w rzeczywistości między tymi dwoma pojęciami istnieją znaczące różnice. Jeśli ktoś jest zaangażowany w tematykę finansów osobistych, zdecydowanie powinien wiedzieć więcej i dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi różnic i podobieństw między tymi dwoma skrótami. Poniżej przedstawiamy, na czym to polega.

Czy są różnice między sprawdzeniem BIK a sprawdzeniem KRD?

W tym przypadku nie występują żadne różnice. Zarówno gdy sprawdzamy się w Krajowym Rejestrze Długów jak i w Biurze Informacji Kredytowej, dokonuje się tego w analogiczny sposób: mianowicie najpierw trzeba przejść przez weryfikację tożsamości i następnie jeśli okaże się, że osoba jest uprawniona, to może pobrać raport o sobie. Raz na 6 miesięcy konsument ma możliwość pobrania takiego raportu bezpłatnie, jednak istnieje także możliwość częstszego, ale odpłatnego sprawdzenia swojej osoby. Koszt dodatkowego pobrania raportu różni się znacząco między BIK a KRD.

Jaka jest cena raportu z KRD i BIK?

Jak wyżej wspomniano, każde sprawdzenie swojej osoby częściej niż raz na pół roku, jest płatne. Jeśli chodzi o Krajowy Rejestr Długów, to taki koszt definiuje ustawa o BIG-ach. Według tego aktu prawnego, dostęp do usługi jest zgodny z cennikiem ustalonym przez KRD, a jej koszt nie może wynosić więcej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie za każdy dodatkowy raport z KRD trzeba zapłacić 6,90 PLN.

Jeśli chodzi o opłatę za uzyskanie raportu w BIK, to sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie. Każde pobranie raportu o sobie częstsze niż raz na 6 miesięcy, pociąga za sobą opłatę w wysokości 36 złotych (inną nazwą takiego raportu jest Raport Kredytowy Plus). Widać wyraźnie, że BIK pod tym względem wypada zdecydowanie gorzej niż KRD.

W jaki sposób mogę pobrać raport na swój temat z BIK i KRD?

Istnieje tutaj sporo różnic. W przypadku KRD, możemy pobrać raport jedynie poprzez portal internetowy – to jest jedyna możliwość jego uzyskania. Natomiast jeśli chodzi o Biuro Informacji Kredytowej, to są 3 możliwości. Pierwszym sposobem jest udanie się do biura obsługi BIK w Warszawie na ulicy Postępu 17. Drugi sposób to sprawdzenie się w banku, który współpracuje BIK (albo też w placówce pocztowej). Trzecia możliwość, to tak samo jak w przypadku KRD – odwiedzenie strony internetowej www.bik.pl.

W przypadku potrzeby dowiedzenia się większej ilości szczegółów na temat pobierania raportów z BIK, można skorzystać z bazy wiedzy jak sprawdzić się w BIK, gdzie cały proces został drobiazgowo opisany i wyjaśniony.

Kto wpisuje do KRD, a kto do BIK?

To jest następna, bardzo ważna różnica między Krajowym Rejestrem Długów a Biurem Informacji Kredytowej. Należy mieć to na uwadze, gdyż nie mając takiej wiedzy można niepotrzebnie szukać danych informacji w niewłaściwych źródłach – przykładowo, poszukiwać w KRD swoich zapytań kredytowych, a w BIK-u informacji o mandatach za jazdę „na gapę”. Aby ułatwić zapamiętanie tych istotnych (aczkolwiek prostych) informacji, przygotowana została tabela zawierająca zestawienie, które podmioty mogą nas wpisać do KRD lub BIK.

Podmiot BIK KRD
Bank obligatoryjnie teoretycznie tak, w praktyce nie jest spotykane często
SKOK obligatoryjnie tak, ale w praktyce zdarza się bardzo rzadko
Pożyczka pozabankowa tylko wybrane tak, po 60 dniach spóźnienia
Komunikacja miejska brak uprawnień tak, stosowane regularnie w przypadku nieopłaconych mandatów
PKP (wszystkie spółki) nie ma prawa tak, częsta praktyka w przypadku braku zapłaty kary
Spółdzielnia mieszkaniowa brak możliwości może dokonać wpisu po 60 dniach zwłoki w opłatach
Dostawca energii elektrycznej nie ma prawa może dokonać wpisu w przypadku dłużników prądowych
Dostawca internetu brak uprawnień ma prawo do wpisu w przypadku dłużników powyżej 60 dni
Operator telefoniczny brak możliwości regularnie zamieszcza dłużników powyżej 200 zł długu
Ubezpieczyciel OC brak dostępu korzysta z możliwości zamieszczania wpisów o dłużnikach OC
Firma windykacyjna brak możliwości stosowane nader często jako  element presji na dłużniku
Każdy inny wierzyciel nie  może po spełnieniu warunków ustawy ma możliwość

Czas trwania wpisu w BIK a KRD – ile wynosi?

Osoby zainteresowane bazami dłużników mają często kłopot z określeniem, przez jaki czas wpisy widnieją w BIK i KRD. Również w tym wypadku istnieją duże różnice między tymi dwoma bazami. Ważne jest, by mieć tego świadomość, gdyż przekłada się to bezpośrednio na wiarygodność finansową i zdolność kredytową.

W przypadku Biura Informacji Kredytowej wpis istnieje przez regulaminowe 5 lat od daty spłaty zobowiązania. Gdy upłynie ten czas, taki wpis zostaje z automatu przenoszony do sekcji statystycznej. Istnienie informacji w takiej sekcji nie wpływa już jednak na scoring BIK i nie jest ona dostępna dla banków. Są możliwości usunięcia wpisu z BIK (potocznym określeniem tego procesu jest czyszczenie BIK). W licznych przypadkach jest to możliwe do zrealizowania i polega na wcześniejszej zmianie przyporządkowania wpisu. Z sekcji aktywnej, która jest widoczna dla banków, jest on przenoszony do sekcji statystycznej, która z kolei nie ma znaczenia dla kredytobiorcy.

Podsumowując, warto zapamiętać, że wpis w Biurze Informacji Kredytowej (nieistotne z jakim statusem) jest przetwarzany przez okres do 5 lat, a po upływie tego czasu musi być niezwłocznie wykasowany.

W przypadku KRD sytuacja przedstawia się inaczej. Jeśli dłużnik dokona całkowitej spłaty zadłużenia (a więc zakończy się relacja dłużnik-wierzyciel), to zgodnie z ustawą dany wierzyciel jest zobligowany do usunięcia wpisu w ciągu 14 dni. Widać wyraźnie, że KRD jest zdecydowanie bardziej przychylny osobom zadłużonym aniżeli BIK.

A co jeśli zobowiązania nie zostały w ogóle spłacone? Wtedy wpisy dotyczące takich długów mogą być przetwarzane przez KRD maksymalnie przez 10 lat. To również wynika z ustawy i takie wpisy muszą być bezwzględnie usunięte po upływie tego czasu.

Jak zatem widać, pomiędzy BIK a KRD występują dosyć zasadnicze różnice, które są niezwykle istotne dla osób żywo zainteresowanych funkcjonowaniem obydwu BIK. Dlatego martwić może, że dla olbrzymiej większości kredytobiorców BIK a KRD to jest dokładnie to samo, czyli czarna lista dłużników na którą trafiają ci, którzy nie spłacają swoich kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *